Vakanties en vrije dagen

De vakantiere­geling wordt door het bestuur van Stichting Talent vastgesteld en wel na een gemeenschappelijk overleg met de ba­sis­scholen in onze gemeen­te. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitge­gaan van de vakantieplanning die geldt voor het voortgezet on­derwijs in on­ze regio. In bijzon­dere gevallen, zo­als een brui­loft, be­grafe­nis, een be­zoek aan de (tand)arts, wordt door de groepsleerkracht, na een ver­zoek hier­toe, verlof gegeven. De va­kantieda­ta en de richtlijnen voor het verlenen van schoolverlof zijn in de bijlagen opge­no­men en zijn te lezen op de website.

 

Gezamenlijke vakanties openbare scholen schooljaar 2012 – 2013:

Herfstvakantie 22 oktober 2012 t/m 26 oktober 2012
Kerstvakantie 24 december 2012 t/m   4 januari 2013
Voorjaarsvakantie 18 februari 2013 t/m   22 februari 2013
Paasweekend 29 maart 2013 t/m   1 april 2013
Meivakantie 29 april 2013 t/m 10 mei 2013
Pinkstervakantie 20 mei 2013      
Zomervakantie   8 juli 2013 t/m 18 augustus 2013