Personeel

De samenleving verandert voortdurend en het tempo van de verandering neemt toe. Het onderwijs moet in die verandering een belangrijke rol vervullen. Aan het beroep van leerkracht worden heel andere eisen gesteld dan vroeger. Als school moet je steeds kijken welke kwaliteiten je van de leraren nodig hebt, welke je al in huis hebt en wat je via nascholing nog kunt ontwikkelen. We proberen als team een ‘lerende school’ te zijn, d.w.z. een school waarin leerkrachten met elkaar en van elkaar leren met het doel het onderwijs dat gegeven wordt voortdurend te verbeteren. (Na)scholing is het instrument bij uitstek om de deskundigheid van de personeelsleden te vergroten. Het doel is de bekwaamheid van de mensen die in de school werken op peil te houden en verder te ontwikkelen. We werken met een scholingsplan voor vier jaren.

Veel leren we ook door onze deelname aan het netwerk EGO-Noord. Hier nemen alleen scholen aan deel die ErvaringsGericht werken. Uitwisseling van gedachten en leren van elkaar staan hier centraal.

 

Wijze van vervanging

Op het moment van afwezigheid van personeel van de school door ziekte, studieverlof of scholing wordt er geprobeerd een invaller te vinden voor de groep. In eerste instantie een parttime leerkracht die al aan school verbonden is. Lukt dat niet dan gebruiken we de invallijst van de Stichting Talent. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde invallers. Een enkele keer is het onmogelijk om iemand te vinden; dan worden de kinderen verdeeld over de resterende leerkrachten. In noodgevallen wordt vrij gegeven.

 

Stagiair(e)s

Ieder jaar zijn we stageschool voor de Pedagogische Academies Basis Onderwijs uit Meppel (1 student) en Assen (1 student). De studenten verzorgen lessen en begeleiden kinderen, maar steeds blijft de groepsleerkracht de verantwoordelijke persoon. Regelmatig zullen er ook MBO studenten stage lopen.