Vieringen, feesten en activiteiten

Sinterklaas

De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 worden door de Sint en Zwarte Piet in de klas bezocht. De groepen 6 t/m 8 vieren dit feest in de eigen groep met zelf gemaakte surprises en een zelf bedacht programma.

 

Kerst

In de laatste week voor kerst worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Team en ouders begeleiden dit. De school is dan helemaal in kerstsfeer gebracht. Als afsluiting voor de kerstvakantie is er afwisse­lend een kerstdiner, kerstontbijt of een kerstbrunch.

 

Feestelijke ouderavond.

Eén keer in de twee jaar is er een feestelijke ouderavond. Het programma wordt verzorgd door alle leer­lingen, die de avond vullen met zang, dans, toneel enz. De avond is toeganke­lijk voor ouders, grootouders, broertjes en zusjes en oud-leerlingen.

 

Schoolreisjes

De groepen 1-2-3-4-5 gaan er 1 dag op uit. De groepen 6 t/m 8 hebben tweemaal een meerdaags schoolreisje en één keer gaan we een dag met de trein naar Amsterdam. Wat er precies gaat gebeu­ren wordt elk jaar opnieuw bepaald. Alle reisjes worden begeleid door leerkrachten en leden van de ouderraad, eventueel aangevuld met andere ouders.

Laatste schooldag

Er wordt een leuke (spel) morgen georganiseerd voor alle leerlingen. We maken daarbij in principe gebruik van een vierjarenplan, echter nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Aan het eind van de morgen wordt er gezamenlijk gegeten. Op een andere avond (meestal de donderdagavond) is er al afscheid genomen van groep 8.

Excursies

Regelmatig  gaan er groepen op excursie bijv.: naar het bos, een expositie, een imker, museumbezoek, een garagebedrijf, een molen enz.