Schooltijden

Een schooldag begint voor alle groepen om 8.30 uur (met een inloop vanaf 8.15 uur) en eindigt om  12.00 uur. ’s Middags gaan we van 13.15 uur (een inloop vanaf 13.00 uur)  tot 15.15 uur naar school. Op woensdag is de schooldag voor alle groepen tot 12.15 uur. Groep 1 t/m 4 is de vrijdagmiddag vrij en elke laatste vrijdag van de maand. Dit betekent dat de groepen 1 t/m 4 ongeveer 930 uur naar school gaan en voor de groepen 5 t/m 8 is dat 1010 uur.