Vakanties en vrije dagen

De vakantiere­geling wordt door het bestuur van Stichting Talent vastgesteld en wel na een gemeenschappelijk overleg met de ba­sis­scholen in onze gemeen­te. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitge­gaan van de vakantieplanning die geldt voor het voortgezet on­derwijs in on­ze regio. In bijzon­dere gevallen, zo­als een brui­loft, be­grafe­nis, een be­zoek aan de (tand)arts, wordt door de groepsleerkracht, na een ver­zoek hier­toe, verlof gegeven. De va­kantieda­ta en de richtlijnen voor het verlenen van schoolverlof zijn in de bijlagen opge­no­men en zijn te lezen op de website.

 

Gezamenlijke vakanties openbare scholen schooljaar 2012 – 2013:

Herfstvakantie

22 oktober

2012

t/m

26 oktober

2012

Kerstvakantie

24 december

2012

t/m

  4 januari

2013

Voorjaarsvakantie

18 februari

2013

t/m

  22 februari

2013

Paasweekend

29 maart

2013

t/m

  1 april

2013

Meivakantie

29 april

2013

t/m

10 mei

2013

Pinkstervakantie

20 mei

2013

 

 

 

Zomervakantie

  8 juli

2013

t/m

18 augustus

2013