Indeling groepen volgend schooljaar

Volgend schooljaar werken met de onderstaande groepsindeling:

Groep 1-2

Groep 1-2

Groep 3

Groep 4-5

Groep 6

Groep 7-8.

De groepsindeling is in het team en de medezeggenschapsraad besproken. Wij denken met deze indeling het meest recht te doen aan alle kinderen. De indeling van de leerkrachten op basis van bovenstaande groepen is nu onderwerp van gesprek.