Groep 6 maakt de Cito-toets

In groep 6 maken onze leerlingen al sinds jaar en dag twee keer per jaar de Cito-toets. We hebben het dan over de M6 toets en de E6 toets. Met name de Cito-toets rekenen roept in groep 6 veel vragen op bij ouders.

We willen u graag informeren over de inhoud van deze toets, hoe u kunt oefenen met uw zoon of dochter en waarvoor de gegevens die uit deze toets komen rollen precies gebruikt worden.


Wat toetst de Cito-toets rekenen in groep 6?

De Cito-toets rekenen in groep 6 is een aardige kluif voor leerlingen. Gedurende drie ochtenden maken ze een uur lang allerlei opdrachten. Die opdrachten lopen uiteen van optelsommen tot vermenigvuldigen en van rekenen met tijd en geld tot het rekenen met breuken.

De Cito-toets midden groep 6 toetst de vaardigheden die leerlingen in groep 6 medio december zouden moeten kennen, conform de landelijk bepaalde kerndoelen door de overheid. Het gaat om rekenvaardigheden die al jaren aangeboden worden en waarvan de laatste in groep 6 zijn geïntroduceerd.

Aan het einde van groep 6 maken de leerlingen van onze school ook nog eens de Eindtoets. Dit is niet de Cito Eindtoets van groep 8 (en heeft ook totaal niet het doel van die toets), maar wel de toets die nagaat of datgene aan het einde van het schooljaar bij kinderen bekend zou moeten zijn, ook daadwerkelijk bekend is.

De M6- en de E6-toets verschillen dus van elkaar, maar hebben gezamenlijk het doel om het rekenniveau van de klas en individuele leerlingen te bepalen.

 

Wat doet de school met deze gegevens?

Veel ouders stellen ons de vraag of Cito-toets gegevens openbaar worden gemaakt. Dat is niet het geval. De leerkracht zal de cijfers van een methodetoets mogelijk klassikaal opnoemen, maar de Cito-toetsen blijven onbesproken.

U krijgt de Cito-toetsen mee op de rapporten van januari en juni. Dan krijgt u achterin het rapport een overzicht te zien van de toetsen die afgenomen zijn en de vaardigheids- en schaalscores.

Onze intern begeleider gebruikt de gegevens van de Cito-toets om na te gaan of de leerlingen zich volgens de verwachting ontwikkelen. Wanneer dat niet zo is, kan de intern begeleider een aangepast programma maken en in overleg met de leerkracht zorgen dat de niet behaalde doelen alsnog behaald worden.

Dit kan klassikaal gebeuren, maar vaker gebeurt dit individueel.

Wanneer uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een handelingsplan, wordt u daar door ons van op de hoogte gesteld.

Ook gebruiken we de gegevens van de Cito-toets later in de schoolloopbaan van uw zoon of dochter. We kijken namelijk naar de Cito-toetsen voor begrijpend lezen en rekenen als we het advies voor het vervolgonderwijs bepalen. Een slechte score op de Cito-toets in groep 6 is nog geen ramp, want we leggen meerdere gegevens naast elkaar. En wanneer een toets niet in de lijn der verwachting wordt gemaakt, trekken we zeker aan de bel.

 

Tot slot: voorbereiden op de Cito-toets

Op zich is het niet nodig om uw kind voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 6. Dat gebeurt op school. Onze lesmethode RekenRijk is voldoende uitgerust om kinderen klaar te stomen op de Cito-toetsen in het midden en aan het einde van het schooljaar.

Wanneer u wel iets wil doen om de Cito-toetsen goed te laten maken, is het vooral handig om te gaan automatiseren. Herhaal vaker de tafels, doe af en toe een staartdeling en help uw kind met de oefenboekjes die als huiswerk mee naar school komen. Met name breuken en meetkunde vormen in groep 6 nog wel eens problemen. Als daar goed naar gekeken wordt, zal een kind daar op meerdere momenten profijt van hebben.

Mocht u nog vragen hebben over de Cito-toetsen in groep 6 (rekenen of welke andere toets dan ook), komt u dan even langs bij de leerkracht.