Heidehoek

Richting
We zijn een openbare basisschool, d.w.z. dat alle kinderen worden toegelaten, ongeacht hun afkomst, levensovertuiging, godsdienstopvatting enz. Bij een openbare school staan de deuren open voor alle kinderen. De kinderen, ouders en leerkrachten hebben verschillende opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de maatschappij. Ze maken kennis met elkaars achtergronden, levens- en godsdienstovertuiging. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit. Daarmee is onze school de samenleving  in  het klein. We geven de kinderen gelegenheid om aan de eigen identiteit te werken, bijv. tijdens de lessen godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs. Het volgen van deze lessen is vrijwillig, maar gebeurt wel onder schooltijd. Met dit aanbod is de school echt openbaar: voor iedereen aantrekkelijk.

Bestuur
Het bevoegd gezag van onze openbare school wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Talent. Eens per maand wordt er in onze gemeente een directieoverleg gehouden waar de algemeen directeur, mensen van bureau onderwijs en de directeuren van alle scholen zaken bespreken die met het onderwijs te maken hebben.

Directeur: Gert Jansen
Plaatsvervangster: Piet-Joost Willemsen

 

Leuk dat u de website van OBS De Heidehoek bezoekt. Links ziet u de meest recente activiteiten en oproepen. In het menu bovenaan de pagina vindt u praktische informatie over de school, onze visie en ons onderwijs.